Ιαπωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a.m.
a.m.(午前中)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
โดยประมาณค่า
おおよそ
Για εκτιμήσεις
เนื่องในความตั้งใจของ...
・・・宛てに
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
ปริญญาตรี
文学士
Πανεπιστημιακός τίτλος
เวลายุโรปกลาง
中央ヨーロッパ標準時
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
สยามบรมราชกุมารี
殿下
Τίτλος επίτιμου ατόμου
นั่นก็คือ
すなわち
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
ร่วมมือกับ
法人組織
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
จำกัด
有限会社
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
ไม่สามารถใช้ได้
該当なし
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
ตัวเลข
No.
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
ทุกปี
毎年
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
นาฬิกา
p.m. (午後)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
裏面に続く
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
รองประธาน
副大統領
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο