Χίντι | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

f.m./fm. (förmiddag)
प्रातः... बजे
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
c:a/ca. (cirka)
लगभग
Για εκτιμήσεις
att. (attestera)
...ध्यान दें.
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Centraleuropeisk tid)
IST
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
राजा/रानी
Τίτλος επίτιμου ατόμου
d.v.s., dvs. (det vill säga)
जो है कि
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
AB (aktiebolag)
इंक.
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
AB (aktiebolag)
लिमिटेड
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
ej tillämpningsbart
-
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr (nummer)
क्रं.
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
per år
प्रतिवर्ष
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
e.m./em. (eftermiddag)
दोपहर... बजे
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
v.g.v. (var god vänd)
अगला पन्ना
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (vice ordförande)
उपराष्ट्रपति
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο