Ταϊλανδέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

f.m./fm. (förmiddag)
a.m.
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
c:a/ca. (cirka)
โดยประมาณค่า
Για εκτιμήσεις
att. (attestera)
เนื่องในความตั้งใจของ...
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
ปริญญาตรี
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Centraleuropeisk tid)
เวลายุโรปกลาง
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
สยามบรมราชกุมารี
Τίτλος επίτιμου ατόμου
d.v.s., dvs. (det vill säga)
นั่นก็คือ
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
AB (aktiebolag)
ร่วมมือกับ
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
AB (aktiebolag)
จำกัด
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
ej tillämpningsbart
ไม่สามารถใช้ได้
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr (nummer)
ตัวเลข
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
per år
ทุกปี
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
e.m./em. (eftermiddag)
นาฬิกา
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
v.g.v. (var god vänd)
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (vice ordförande)
รองประธาน
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο