Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

f.m./fm. (förmiddag)
... часов утра
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
c:a/ca. (cirka)
ca. (circa -ровно)
Για εκτιμήσεις
att. (attestera)
прямо в руки
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Бакалавр изобр. иск-в (изобразительного искусства)
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Centraleuropeisk tid)
CET (Central European Time - времянной пояс Центральной Европы)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Его величество
Τίτλος επίτιμου ατόμου
d.v.s., dvs. (det vill säga)
т.е. (то есть)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
AB (aktiebolag)
inc. (incorporated - при сотрудничестве)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
AB (aktiebolag)
ООО (общество с ограниченной ответственностью), ЗАО (Закрытое акционерное общество)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
ej tillämpningsbart
непригодный
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr (nummer)
№ (номер)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
per år
.../год (в год)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
e.m./em. (eftermiddag)
... часов вечера
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
v.g.v. (var god vänd)
см. далее (смотри далее)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (vice ordförande)
Премьер
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο