Πορτογαλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

f.m./fm. (förmiddag)
De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
c:a/ca. (cirka)
aprox. (aproximadamente)
Για εκτιμήσεις
att. (attestera)
A/C (aos cuidados de)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Centraleuropeisk tid)
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
V.A. (Vossa Alteza)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
d.v.s., dvs. (det vill säga)
p.ex. (por exemplo)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
AB (aktiebolag)
S/A (sociedade anônima)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
AB (aktiebolag)
Ltda. (limitada)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
ej tillämpningsbart
n/a (não aplicável)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr (nummer)
nº. (número)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
per år
por ano
anual
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
e.m./em. (eftermiddag)
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
v.g.v. (var god vänd)
Vide verso
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (vice ordförande)
Vice Presidente
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο