Κορεατικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

f.m./fm. (förmiddag)
오전
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
c:a/ca. (cirka)
대개 (대략)
Για εκτιμήσεις
att. (attestera)
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
학사
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Centraleuropeisk tid)
중앙유럽 표준시
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
전하
Τίτλος επίτιμου ατόμου
d.v.s., dvs. (det vill säga)
즉, 다시 말하자면
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
AB (aktiebolag)
주식회사
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
AB (aktiebolag)
사 (社)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
ej tillämpningsbart
없음
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr (nummer)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
per år
매년
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
e.m./em. (eftermiddag)
오후
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
v.g.v. (var god vänd)
뒷 장을 봐주십시오
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (vice ordförande)
부사장님, 부통령님, 부회장님
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο