Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

f.m./fm. (förmiddag)
上午
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
c:a/ca. (cirka)
大约
Για εκτιμήσεις
att. (attestera)
请...注意
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
文学学士
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Centraleuropeisk tid)
欧洲中部时间
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
尊敬的
Τίτλος επίτιμου ατόμου
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
AB (aktiebolag)
有限责任公司
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
AB (aktiebolag)
股份有限公司
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
ej tillämpningsbart
不适用
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr (nummer)
订购号
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
per år
每年
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
e.m./em. (eftermiddag)
下午
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
v.g.v. (var god vänd)
请翻面
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (vice ordförande)
副总裁
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο