Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

f.m./fm. (förmiddag)
Da mezzanotte alle 12
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
c:a/ca. (cirka)
ca. (circa)
Για εκτιμήσεις
att. (attestera)
c/o (all'attenzione di)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Dott. (dottore)
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Centraleuropeisk tid)
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
Τίτλος επίτιμου ατόμου
d.v.s., dvs. (det vill säga)
i.e. (id est) / cioè
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
AB (aktiebolag)
S.p.A. (Società per Azioni)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
AB (aktiebolag)
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
ej tillämpningsbart
non applicabile / non pertinente
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr (nummer)
num.
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
per år
annuale / per anno
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
e.m./em. (eftermiddag)
Dalle tredici alle ventitré
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
v.g.v. (var god vänd)
vedi retro
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (vice ordförande)
VP (Vicepresidente)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο