Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

f.m./fm. (förmiddag)
a.m (ante meridiem)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
c:a/ca. (cirka)
aprox. (aproximadamente)
Για εκτιμήσεις
att. (attestera)
A/A
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Centraleuropeisk tid)
CET (Hora Central Europea)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
S.A.R (Su Alteza Real)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
d.v.s., dvs. (det vill säga)
es decir,...
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
AB (aktiebolag)
S.A. (Sociedad Anónima)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
AB (aktiebolag)
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
ej tillämpningsbart
N/A (no aplica)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr (nummer)
nro. (número)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
per år
al año, anualmente
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
e.m./em. (eftermiddag)
p.m. (post meridiem)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
v.g.v. (var god vänd)
Ver reverso
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (vice ordförande)
Vicepresidente
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο