Ιαπωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

f.m./fm. (förmiddag)
a.m.(午前中)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
c:a/ca. (cirka)
おおよそ
Για εκτιμήσεις
att. (attestera)
・・・宛てに
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
文学士
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Centraleuropeisk tid)
中央ヨーロッパ標準時
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
殿下
Τίτλος επίτιμου ατόμου
d.v.s., dvs. (det vill säga)
すなわち
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
AB (aktiebolag)
法人組織
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
AB (aktiebolag)
有限会社
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
ej tillämpningsbart
該当なし
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr (nummer)
No.
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
per år
毎年
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
e.m./em. (eftermiddag)
p.m. (午後)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
v.g.v. (var god vänd)
裏面に続く
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (vice ordförande)
副大統領
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο