Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

f.m./fm. (förmiddag)
a.m. (ante meridiem)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
c:a/ca. (cirka)
proks. (proksimume)
Για εκτιμήσεις
att. (attestera)
atn. (al la atento de)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
B.A. (Bachelor of Arts)
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Centraleuropeisk tid)
CET (Centreŭropa Tempo)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
d.v.s., dvs. (det vill säga)
t.e. (tio estas)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
AB (aktiebolag)
korp. (korpigita)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
AB (aktiebolag)
Lgt. (limigita)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
ej tillämpningsbart
n/u (ne uzebla)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr (nummer)
no. (numero)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
per år
p.a. (per annum)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
e.m./em. (eftermiddag)
p.m. (post meridiem)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
v.g.v. (var god vänd)
BR (bonvolu reversi)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (vice ordförande)
VP (vicprezidanto)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο