Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

f.m./fm. (förmiddag)
om morgenen
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
c:a/ca. (cirka)
ca. (cirka)
Για εκτιμήσεις
att. (attestera)
att. (attention)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
BA (Bachelor)
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Centraleuropeisk tid)
CET (Central European Time)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
d.v.s., dvs. (det vill säga)
dvs. (det vil sige)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
AB (aktiebolag)
inc. (incorporated)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
AB (aktiebolag)
A/S (aktieselskab)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
ej tillämpningsbart
Ikke tilgængelig
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr (nummer)
nr. (nummer)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
per år
pr. år (pro anno)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
e.m./em. (eftermiddag)
om eftermiddagen
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
v.g.v. (var god vänd)
vende
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (vice ordförande)
vicedirektør
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο