Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

f.m./fm. (förmiddag)
vorm. (vormittags)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
c:a/ca. (cirka)
ugf. (ungefähr)
Για εκτιμήσεις
att. (attestera)
z.Hd. (zu Händen von)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
B.A. (Bachelor of Arts)
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Centraleuropeisk tid)
MEZ (mitteleuropäische Zeit)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Seine/Ihre Königliche Hoheit
Τίτλος επίτιμου ατόμου
d.v.s., dvs. (det vill säga)
d.h. (das heißt)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
AB (aktiebolag)
Kap.-Ges. (Kapitalgesellschaft)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
AB (aktiebolag)
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
ej tillämpningsbart
n.z. (nicht zutreffend)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr (nummer)
Nr. (Nummer)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
per år
pro Jahr
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
e.m./em. (eftermiddag)
nachm. (nachmittags)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
v.g.v. (var god vänd)
b.w. (bitte wenden)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (vice ordförande)
VPräs. (Vizepräsident)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο