Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

f.m./fm. (förmiddag)
a.m. (ante meridiem) : avant midi
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
c:a/ca. (cirka)
approx. (approximativement)
Για εκτιμήσεις
att. (attestera)
attn. (à l'attention de)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Licence
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Centraleuropeisk tid)
HEC (heure d'Europe centrale)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
d.v.s., dvs. (det vill säga)
c.à.d (c'est-à-dire)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
AB (aktiebolag)
S.A. (Société Anonyme)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
AB (aktiebolag)
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
ej tillämpningsbart
n/a (non applicable)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr (nummer)
n° (numéro)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
per år
p. a. (par an)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
e.m./em. (eftermiddag)
p.m. (post meridiem) : après-midi
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
v.g.v. (var god vänd)
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (vice ordförande)
V.P. (vice-président)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο