Αραβικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

f.m./fm. (förmiddag)
صباحاً
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
c:a/ca. (cirka)
تقريبا
Για εκτιμήσεις
att. (attestera)
انتباه (يرجى لفت انتباه الـ)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
باكالريوس \ إجازة \ أستاذية \ ليسانس
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Centraleuropeisk tid)
توقيت وسط أوروبا
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
صاحب \ صاحبة السمو الملكي
Τίτλος επίτιμου ατόμου
d.v.s., dvs. (det vill säga)
أيْ
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
AB (aktiebolag)
شَرِكة مُسَجَّلة
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
AB (aktiebolag)
المحدودة
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
ej tillämpningsbart
لا ينطبق
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr (nummer)
رقم
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
per år
كل سنة
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
e.m./em. (eftermiddag)
مَساءً
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
v.g.v. (var god vänd)
اقلب الصفحة من فضلك
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (vice ordförande)
نائب الرئيس
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο