Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

... часов утра
a. m.
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
ca. (circa -ровно)
přibl. (přibližně)
Για εκτιμήσεις
прямо в руки
MP. (do vlastních rukou)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Бакалавр изобр. иск-в (изобразительного искусства)
Bc. (Bakalář)
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Central European Time - времянной пояс Центральной Европы)
CET (Středoevropský čas)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
Его величество
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
т.е. (то есть)
tj. (to jest)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
inc. (incorporated - при сотрудничестве)
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
ООО (общество с ограниченной ответственностью), ЗАО (Закрытое акционерное общество)
a.s. (akciová společnost)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
непригодный
n/a (chybějící data)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
№ (номер)
č. (číslo)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
.../год (в год)
p.a. (per annum - ročně)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
... часов вечера
p. m.
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
см. далее (смотри далее)
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
Премьер
VP (viceprezident)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο