Κορεατικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

... часов утра
오전
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
ca. (circa -ровно)
대개 (대략)
Για εκτιμήσεις
прямо в руки
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Бакалавр изобр. иск-в (изобразительного искусства)
학사
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Central European Time - времянной пояс Центральной Европы)
중앙유럽 표준시
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
Его величество
전하
Τίτλος επίτιμου ατόμου
т.е. (то есть)
즉, 다시 말하자면
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
inc. (incorporated - при сотрудничестве)
주식회사
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
ООО (общество с ограниченной ответственностью), ЗАО (Закрытое акционерное общество)
사 (社)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
непригодный
없음
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
№ (номер)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
.../год (в год)
매년
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
... часов вечера
오후
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
см. далее (смотри далее)
뒷 장을 봐주십시오
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
Премьер
부사장님, 부통령님, 부회장님
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο