Φινλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a.m. - antemeridian (dimineaţa)
aamup.
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
n. (noin)
Για εκτιμήσεις
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
...henkilön käsiteltäväksi
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET sau GMT
GMT (Greenwich Mean Time)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Τίτλος επίτιμου ατόμου
ex.: (exemplu)
eli
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
S.A. (societate pe acţiuni)
Oy (osakeyhtiö)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
Rajavastuuyhtiö
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
ei saatavilla
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr. (numărul)
nro. (numero)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
p.a. (pe an)
per vuosi
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p.m. (postmeridian)
iltap. (iltapäivällä)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
Vezi verso - nu se abreviază.
käännä sivu
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
Varapresidentti
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο