Κορεατικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a.m. - antemeridian (dimineaţa)
오전
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
대개 (대략)
Για εκτιμήσεις
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
학사
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET sau GMT
중앙유럽 표준시
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
전하
Τίτλος επίτιμου ατόμου
ex.: (exemplu)
즉, 다시 말하자면
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
S.A. (societate pe acţiuni)
주식회사
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
사 (社)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
없음
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr. (numărul)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
p.a. (pe an)
매년
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p.m. (postmeridian)
오후
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
Vezi verso - nu se abreviază.
뒷 장을 봐주십시오
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
부사장님, 부통령님, 부회장님
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο