Ιαπωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a.m. - antemeridian (dimineaţa)
a.m.(午前中)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
おおよそ
Για εκτιμήσεις
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
・・・宛てに
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
文学士
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET sau GMT
中央ヨーロッパ標準時
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
殿下
Τίτλος επίτιμου ατόμου
ex.: (exemplu)
すなわち
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
S.A. (societate pe acţiuni)
法人組織
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
有限会社
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
該当なし
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr. (numărul)
No.
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
p.a. (pe an)
毎年
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p.m. (postmeridian)
p.m. (午後)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
Vezi verso - nu se abreviază.
裏面に続く
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
副大統領
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο