Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
sabah (öğleden önce)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
aprox. (aproximadamente)
tahmini
Για εκτιμήσεις
A/C (aos cuidados de)
dikkatine
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Πανεπιστημιακός τίτλος
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
V.A. (Vossa Alteza)
huzurunda
Τίτλος επίτιμου ατόμου
p.ex. (por exemplo)
yani
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
S/A (sociedade anônima)
A.Ş. (anonim şirketi)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Ltda. (limitada)
Ltd. (limited)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n/a (não aplicável)
geçersiz
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nº. (número)
no. (numara)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
por ano
anual
yıllık / yılda bir
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
öğleden sonra
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
Vide verso
devamı var (sayfayı çeviriniz)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
Vice Presidente
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο