Κορεατικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
오전
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
aprox. (aproximadamente)
대개 (대략)
Για εκτιμήσεις
A/C (aos cuidados de)
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
학사
Πανεπιστημιακός τίτλος
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
중앙유럽 표준시
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
V.A. (Vossa Alteza)
전하
Τίτλος επίτιμου ατόμου
p.ex. (por exemplo)
즉, 다시 말하자면
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
S/A (sociedade anônima)
주식회사
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Ltda. (limitada)
사 (社)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n/a (não aplicável)
없음
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nº. (número)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
por ano
anual
매년
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
오후
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
Vide verso
뒷 장을 봐주십시오
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
Vice Presidente
부사장님, 부통령님, 부회장님
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο