Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
a.m (ante meridiem)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
aprox. (aproximadamente)
aprox. (aproximadamente)
Για εκτιμήσεις
A/C (aos cuidados de)
A/A
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Πανεπιστημιακός τίτλος
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
CET (Hora Central Europea)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
V.A. (Vossa Alteza)
S.A.R (Su Alteza Real)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
p.ex. (por exemplo)
es decir,...
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
S/A (sociedade anônima)
S.A. (Sociedad Anónima)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Ltda. (limitada)
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n/a (não aplicável)
N/A (no aplica)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nº. (número)
nro. (número)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
por ano
anual
al año, anualmente
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
p.m. (post meridiem)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
Vide verso
Ver reverso
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
Vice Presidente
Vicepresidente
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο