Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
om morgenen
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
aprox. (aproximadamente)
ca. (cirka)
Για εκτιμήσεις
A/C (aos cuidados de)
att. (attention)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
BA (Bachelor)
Πανεπιστημιακός τίτλος
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
CET (Central European Time)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
V.A. (Vossa Alteza)
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
p.ex. (por exemplo)
dvs. (det vil sige)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
S/A (sociedade anônima)
inc. (incorporated)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Ltda. (limitada)
A/S (aktieselskab)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n/a (não aplicável)
Ikke tilgængelig
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nº. (número)
nr. (nummer)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
por ano
anual
pr. år (pro anno)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
om eftermiddagen
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
Vide verso
vende
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
Vice Presidente
vicedirektør
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο