Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
vorm. (vormittags)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
aprox. (aproximadamente)
ugf. (ungefähr)
Για εκτιμήσεις
A/C (aos cuidados de)
z.Hd. (zu Händen von)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
B.A. (Bachelor of Arts)
Πανεπιστημιακός τίτλος
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
MEZ (mitteleuropäische Zeit)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
V.A. (Vossa Alteza)
Seine/Ihre Königliche Hoheit
Τίτλος επίτιμου ατόμου
p.ex. (por exemplo)
d.h. (das heißt)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
S/A (sociedade anônima)
Kap.-Ges. (Kapitalgesellschaft)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Ltda. (limitada)
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n/a (não aplicável)
n.z. (nicht zutreffend)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nº. (número)
Nr. (Nummer)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
por ano
anual
pro Jahr
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
nachm. (nachmittags)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
Vide verso
b.w. (bitte wenden)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
Vice Presidente
VPräs. (Vizepräsident)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο