Ταϊλανδέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

przed południem
a.m.
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
ok. (około)
โดยประมาณค่า
Για εκτιμήσεις
do wiadomości
เนื่องในความตั้งใจของ...
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Licencjat
ปริญญาตรี
Πανεπιστημιακός τίτλος
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
เวลายุโรปกลาง
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
Jego/Jej Królewska Mość
สยามบรมราชกุมารี
Τίτλος επίτιμου ατόμου
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
นั่นก็คือ
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
S.A. (Spółka Akcyjna)
ร่วมมือกับ
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
จำกัด
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
nie dot. (nie dotyczy)
ไม่สามารถใช้ได้
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr (numer)
ตัวเลข
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
rocznie
ทุกปี
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
po południu
นาฬิกา
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
proszę odwrócić
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
wiceprezydent
รองประธาน
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο