Σουηδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

przed południem
f.m./fm. (förmiddag)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
ok. (około)
c:a/ca. (cirka)
Για εκτιμήσεις
do wiadomości
att. (attestera)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Licencjat
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Πανεπιστημιακός τίτλος
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
CET (Centraleuropeisk tid)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
Jego/Jej Królewska Mość
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
S.A. (Spółka Akcyjna)
AB (aktiebolag)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
AB (aktiebolag)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
nie dot. (nie dotyczy)
ej tillämpningsbart
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr (numer)
nr (nummer)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
rocznie
per år
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
po południu
e.m./em. (eftermiddag)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
proszę odwrócić
v.g.v. (var god vänd)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
wiceprezydent
VP (vice ordförande)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο