Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

przed południem
v.m. (voor de middag)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
ok. (około)
ong. (ongeveer)
Για εκτιμήσεις
do wiadomości
t.a.v. (ter attentie van)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Licencjat
B.A. (Bachelor of Arts)
Πανεπιστημιακός τίτλος
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
MET (Middel-Europese Tijd)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
Jego/Jej Królewska Mość
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
d.w.z. (dat wil zeggen)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
S.A. (Spółka Akcyjna)
nv (naamloze vennootschap)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
nv (naamloze vennootschap)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
nie dot. (nie dotyczy)
n.v.t. (niet van toepassing)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr (numer)
nr. (nummer)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
rocznie
p.j. (per jaar)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
po południu
n.m. (na de middag)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
proszę odwrócić
z.o.z. (zie ommezijde)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
wiceprezydent
VP (vice-president)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο