Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

przed południem
a.m. (ante meridiem)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
ok. (około)
proks. (proksimume)
Για εκτιμήσεις
do wiadomości
atn. (al la atento de)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Licencjat
B.A. (Bachelor of Arts)
Πανεπιστημιακός τίτλος
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
CET (Centreŭropa Tempo)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
Jego/Jej Królewska Mość
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
t.e. (tio estas)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
S.A. (Spółka Akcyjna)
korp. (korpigita)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Lgt. (limigita)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
nie dot. (nie dotyczy)
n/u (ne uzebla)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr (numer)
no. (numero)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
rocznie
p.a. (per annum)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
po południu
p.m. (post meridiem)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
proszę odwrócić
BR (bonvolu reversi)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
wiceprezydent
VP (vicprezidanto)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο