Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

de. (délelőtt)
sabah (öğleden önce)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
kb. (körülbelül)
tahmini
Για εκτιμήσεις
figyelmébe (levélcímzéskor)
dikkatine
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
B.A. (Bachelor of Arts)
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Közép-Európai Idő)
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
Mélt. (Méltósága)
huzurunda
Τίτλος επίτιμου ατόμου
azaz
yani
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
egyesült társaság
A.Ş. (anonim şirketi)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
Ltd. (limited)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n/a (nem alkalmazható)
geçersiz
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
sz. (szám/számú)
no. (numara)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
évente
yıllık / yılda bir
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
du./este (délután/este)
öğleden sonra
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
folyt. (folytatás a másik oldalon)
devamı var (sayfayı çeviriniz)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
Elnökhelyettes
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο