Πορτογαλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

de. (délelőtt)
De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
kb. (körülbelül)
aprox. (aproximadamente)
Για εκτιμήσεις
figyelmébe (levélcímzéskor)
A/C (aos cuidados de)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
B.A. (Bachelor of Arts)
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Közép-Európai Idő)
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
Mélt. (Méltósága)
V.A. (Vossa Alteza)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
azaz
p.ex. (por exemplo)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
egyesült társaság
S/A (sociedade anônima)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
Ltda. (limitada)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n/a (nem alkalmazható)
n/a (não aplicável)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
sz. (szám/számú)
nº. (número)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
évente
por ano
anual
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
du./este (délután/este)
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
folyt. (folytatás a másik oldalon)
Vide verso
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
Elnökhelyettes
Vice Presidente
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο