Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

de. (délelőtt)
przed południem
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
kb. (körülbelül)
ok. (około)
Για εκτιμήσεις
figyelmébe (levélcímzéskor)
do wiadomości
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
B.A. (Bachelor of Arts)
Licencjat
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Közép-Európai Idő)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
Mélt. (Méltósága)
Jego/Jej Królewska Mość
Τίτλος επίτιμου ατόμου
azaz
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
egyesült társaság
S.A. (Spółka Akcyjna)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n/a (nem alkalmazható)
nie dot. (nie dotyczy)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
sz. (szám/számú)
nr (numer)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
évente
rocznie
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
du./este (délután/este)
po południu
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
folyt. (folytatás a másik oldalon)
proszę odwrócić
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
Elnökhelyettes
wiceprezydent
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο