Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

de. (délelőtt)
上午
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
kb. (körülbelül)
大约
Για εκτιμήσεις
figyelmébe (levélcímzéskor)
请...注意
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
B.A. (Bachelor of Arts)
文学学士
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Közép-Európai Idő)
欧洲中部时间
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
Mélt. (Méltósága)
尊敬的
Τίτλος επίτιμου ατόμου
azaz
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
egyesült társaság
有限责任公司
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
股份有限公司
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n/a (nem alkalmazható)
不适用
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
sz. (szám/számú)
订购号
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
évente
每年
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
du./este (délután/este)
下午
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
folyt. (folytatás a másik oldalon)
请翻面
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
Elnökhelyettes
副总裁
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο