Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

de. (délelőtt)
a.m. (ante meridiem)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
kb. (körülbelül)
proks. (proksimume)
Για εκτιμήσεις
figyelmébe (levélcímzéskor)
atn. (al la atento de)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
B.A. (Bachelor of Arts)
B.A. (Bachelor of Arts)
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Közép-Európai Idő)
CET (Centreŭropa Tempo)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
Mélt. (Méltósága)
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
azaz
t.e. (tio estas)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
egyesült társaság
korp. (korpigita)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
Lgt. (limigita)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n/a (nem alkalmazható)
n/u (ne uzebla)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
sz. (szám/számú)
no. (numero)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
évente
p.a. (per annum)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
du./este (délután/este)
p.m. (post meridiem)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
folyt. (folytatás a másik oldalon)
BR (bonvolu reversi)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
Elnökhelyettes
VP (vicprezidanto)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο