Χίντι | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

v.m. (voor de middag)
प्रातः... बजे
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
ong. (ongeveer)
लगभग
Για εκτιμήσεις
t.a.v. (ter attentie van)
...ध्यान दें.
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
B.A. (Bachelor of Arts)
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
Πανεπιστημιακός τίτλος
MET (Middel-Europese Tijd)
IST
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
राजा/रानी
Τίτλος επίτιμου ατόμου
d.w.z. (dat wil zeggen)
जो है कि
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
nv (naamloze vennootschap)
इंक.
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
nv (naamloze vennootschap)
लिमिटेड
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n.v.t. (niet van toepassing)
-
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr. (nummer)
क्रं.
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
p.j. (per jaar)
प्रतिवर्ष
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
n.m. (na de middag)
दोपहर... बजे
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
z.o.z. (zie ommezijde)
अगला पन्ना
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (vice-president)
उपराष्ट्रपति
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο