Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

v.m. (voor de middag)
sabah (öğleden önce)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
ong. (ongeveer)
tahmini
Για εκτιμήσεις
t.a.v. (ter attentie van)
dikkatine
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
B.A. (Bachelor of Arts)
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Πανεπιστημιακός τίτλος
MET (Middel-Europese Tijd)
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
huzurunda
Τίτλος επίτιμου ατόμου
d.w.z. (dat wil zeggen)
yani
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
nv (naamloze vennootschap)
A.Ş. (anonim şirketi)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
nv (naamloze vennootschap)
Ltd. (limited)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n.v.t. (niet van toepassing)
geçersiz
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr. (nummer)
no. (numara)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
p.j. (per jaar)
yıllık / yılda bir
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
n.m. (na de middag)
öğleden sonra
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
z.o.z. (zie ommezijde)
devamı var (sayfayı çeviriniz)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (vice-president)
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο