Ταϊλανδέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

v.m. (voor de middag)
a.m.
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
ong. (ongeveer)
โดยประมาณค่า
Για εκτιμήσεις
t.a.v. (ter attentie van)
เนื่องในความตั้งใจของ...
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
B.A. (Bachelor of Arts)
ปริญญาตรี
Πανεπιστημιακός τίτλος
MET (Middel-Europese Tijd)
เวลายุโรปกลาง
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
สยามบรมราชกุมารี
Τίτλος επίτιμου ατόμου
d.w.z. (dat wil zeggen)
นั่นก็คือ
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
nv (naamloze vennootschap)
ร่วมมือกับ
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
nv (naamloze vennootschap)
จำกัด
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n.v.t. (niet van toepassing)
ไม่สามารถใช้ได้
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr. (nummer)
ตัวเลข
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
p.j. (per jaar)
ทุกปี
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
n.m. (na de middag)
นาฬิกา
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
z.o.z. (zie ommezijde)
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (vice-president)
รองประธาน
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο