Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

v.m. (voor de middag)
... часов утра
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
ong. (ongeveer)
ca. (circa -ровно)
Για εκτιμήσεις
t.a.v. (ter attentie van)
прямо в руки
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
B.A. (Bachelor of Arts)
Бакалавр изобр. иск-в (изобразительного искусства)
Πανεπιστημιακός τίτλος
MET (Middel-Europese Tijd)
CET (Central European Time - времянной пояс Центральной Европы)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Его величество
Τίτλος επίτιμου ατόμου
d.w.z. (dat wil zeggen)
т.е. (то есть)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
nv (naamloze vennootschap)
inc. (incorporated - при сотрудничестве)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
nv (naamloze vennootschap)
ООО (общество с ограниченной ответственностью), ЗАО (Закрытое акционерное общество)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n.v.t. (niet van toepassing)
непригодный
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr. (nummer)
№ (номер)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
p.j. (per jaar)
.../год (в год)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
n.m. (na de middag)
... часов вечера
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
z.o.z. (zie ommezijde)
см. далее (смотри далее)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (vice-president)
Премьер
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο