Ρουμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

v.m. (voor de middag)
a.m. - antemeridian (dimineaţa)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
ong. (ongeveer)
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
Για εκτιμήσεις
t.a.v. (ter attentie van)
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
B.A. (Bachelor of Arts)
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
Πανεπιστημιακός τίτλος
MET (Middel-Europese Tijd)
CET sau GMT
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
Τίτλος επίτιμου ατόμου
d.w.z. (dat wil zeggen)
ex.: (exemplu)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
nv (naamloze vennootschap)
S.A. (societate pe acţiuni)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
nv (naamloze vennootschap)
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n.v.t. (niet van toepassing)
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr. (nummer)
nr. (numărul)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
p.j. (per jaar)
p.a. (pe an)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
n.m. (na de middag)
p.m. (postmeridian)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
z.o.z. (zie ommezijde)
Vezi verso - nu se abreviază.
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (vice-president)
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο