Κορεατικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

v.m. (voor de middag)
오전
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
ong. (ongeveer)
대개 (대략)
Για εκτιμήσεις
t.a.v. (ter attentie van)
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
B.A. (Bachelor of Arts)
학사
Πανεπιστημιακός τίτλος
MET (Middel-Europese Tijd)
중앙유럽 표준시
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
전하
Τίτλος επίτιμου ατόμου
d.w.z. (dat wil zeggen)
즉, 다시 말하자면
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
nv (naamloze vennootschap)
주식회사
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
nv (naamloze vennootschap)
사 (社)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n.v.t. (niet van toepassing)
없음
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr. (nummer)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
p.j. (per jaar)
매년
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
n.m. (na de middag)
오후
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
z.o.z. (zie ommezijde)
뒷 장을 봐주십시오
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (vice-president)
부사장님, 부통령님, 부회장님
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο