Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

v.m. (voor de middag)
上午
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
ong. (ongeveer)
大约
Για εκτιμήσεις
t.a.v. (ter attentie van)
请...注意
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
B.A. (Bachelor of Arts)
文学学士
Πανεπιστημιακός τίτλος
MET (Middel-Europese Tijd)
欧洲中部时间
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
尊敬的
Τίτλος επίτιμου ατόμου
d.w.z. (dat wil zeggen)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
nv (naamloze vennootschap)
有限责任公司
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
nv (naamloze vennootschap)
股份有限公司
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n.v.t. (niet van toepassing)
不适用
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr. (nummer)
订购号
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
p.j. (per jaar)
每年
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
n.m. (na de middag)
下午
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
z.o.z. (zie ommezijde)
请翻面
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (vice-president)
副总裁
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο