Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

v.m. (voor de middag)
Da mezzanotte alle 12
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
ong. (ongeveer)
ca. (circa)
Για εκτιμήσεις
t.a.v. (ter attentie van)
c/o (all'attenzione di)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
B.A. (Bachelor of Arts)
Dott. (dottore)
Πανεπιστημιακός τίτλος
MET (Middel-Europese Tijd)
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
Τίτλος επίτιμου ατόμου
d.w.z. (dat wil zeggen)
i.e. (id est) / cioè
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
nv (naamloze vennootschap)
S.p.A. (Società per Azioni)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
nv (naamloze vennootschap)
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n.v.t. (niet van toepassing)
non applicabile / non pertinente
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr. (nummer)
num.
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
p.j. (per jaar)
annuale / per anno
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
n.m. (na de middag)
Dalle tredici alle ventitré
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
z.o.z. (zie ommezijde)
vedi retro
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (vice-president)
VP (Vicepresidente)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο