Ιαπωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

v.m. (voor de middag)
a.m.(午前中)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
ong. (ongeveer)
おおよそ
Για εκτιμήσεις
t.a.v. (ter attentie van)
・・・宛てに
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
B.A. (Bachelor of Arts)
文学士
Πανεπιστημιακός τίτλος
MET (Middel-Europese Tijd)
中央ヨーロッパ標準時
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
殿下
Τίτλος επίτιμου ατόμου
d.w.z. (dat wil zeggen)
すなわち
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
nv (naamloze vennootschap)
法人組織
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
nv (naamloze vennootschap)
有限会社
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n.v.t. (niet van toepassing)
該当なし
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr. (nummer)
No.
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
p.j. (per jaar)
毎年
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
n.m. (na de middag)
p.m. (午後)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
z.o.z. (zie ommezijde)
裏面に続く
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (vice-president)
副大統領
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο