Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

v.m. (voor de middag)
a.m. (ante meridiem)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
ong. (ongeveer)
proks. (proksimume)
Για εκτιμήσεις
t.a.v. (ter attentie van)
atn. (al la atento de)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
B.A. (Bachelor of Arts)
B.A. (Bachelor of Arts)
Πανεπιστημιακός τίτλος
MET (Middel-Europese Tijd)
CET (Centreŭropa Tempo)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
d.w.z. (dat wil zeggen)
t.e. (tio estas)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
nv (naamloze vennootschap)
korp. (korpigita)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
nv (naamloze vennootschap)
Lgt. (limigita)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n.v.t. (niet van toepassing)
n/u (ne uzebla)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr. (nummer)
no. (numero)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
p.j. (per jaar)
p.a. (per annum)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
n.m. (na de middag)
p.m. (post meridiem)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
z.o.z. (zie ommezijde)
BR (bonvolu reversi)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (vice-president)
VP (vicprezidanto)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο