Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

v.m. (voor de middag)
om morgenen
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
ong. (ongeveer)
ca. (cirka)
Για εκτιμήσεις
t.a.v. (ter attentie van)
att. (attention)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
B.A. (Bachelor of Arts)
BA (Bachelor)
Πανεπιστημιακός τίτλος
MET (Middel-Europese Tijd)
CET (Central European Time)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
d.w.z. (dat wil zeggen)
dvs. (det vil sige)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
nv (naamloze vennootschap)
inc. (incorporated)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
nv (naamloze vennootschap)
A/S (aktieselskab)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n.v.t. (niet van toepassing)
Ikke tilgængelig
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr. (nummer)
nr. (nummer)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
p.j. (per jaar)
pr. år (pro anno)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
n.m. (na de middag)
om eftermiddagen
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
z.o.z. (zie ommezijde)
vende
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (vice-president)
vicedirektør
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο