Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

v.m. (voor de middag)
vorm. (vormittags)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
ong. (ongeveer)
ugf. (ungefähr)
Για εκτιμήσεις
t.a.v. (ter attentie van)
z.Hd. (zu Händen von)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
B.A. (Bachelor of Arts)
B.A. (Bachelor of Arts)
Πανεπιστημιακός τίτλος
MET (Middel-Europese Tijd)
MEZ (mitteleuropäische Zeit)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Seine/Ihre Königliche Hoheit
Τίτλος επίτιμου ατόμου
d.w.z. (dat wil zeggen)
d.h. (das heißt)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
nv (naamloze vennootschap)
Kap.-Ges. (Kapitalgesellschaft)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
nv (naamloze vennootschap)
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n.v.t. (niet van toepassing)
n.z. (nicht zutreffend)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr. (nummer)
Nr. (Nummer)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
p.j. (per jaar)
pro Jahr
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
n.m. (na de middag)
nachm. (nachmittags)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
z.o.z. (zie ommezijde)
b.w. (bitte wenden)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (vice-president)
VPräs. (Vizepräsident)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο