Αραβικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

v.m. (voor de middag)
صباحاً
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
ong. (ongeveer)
تقريبا
Για εκτιμήσεις
t.a.v. (ter attentie van)
انتباه (يرجى لفت انتباه الـ)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
B.A. (Bachelor of Arts)
باكالريوس \ إجازة \ أستاذية \ ليسانس
Πανεπιστημιακός τίτλος
MET (Middel-Europese Tijd)
توقيت وسط أوروبا
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
صاحب \ صاحبة السمو الملكي
Τίτλος επίτιμου ατόμου
d.w.z. (dat wil zeggen)
أيْ
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
nv (naamloze vennootschap)
شَرِكة مُسَجَّلة
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
nv (naamloze vennootschap)
المحدودة
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n.v.t. (niet van toepassing)
لا ينطبق
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr. (nummer)
رقم
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
p.j. (per jaar)
كل سنة
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
n.m. (na de middag)
مَساءً
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
z.o.z. (zie ommezijde)
اقلب الصفحة من فضلك
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (vice-president)
نائب الرئيس
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο