Χίντι | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

오전
प्रातः... बजे
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
대개 (대략)
लगभग
Για εκτιμήσεις
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
...ध्यान दें.
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
학사
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
Πανεπιστημιακός τίτλος
중앙유럽 표준시
IST
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
전하
राजा/रानी
Τίτλος επίτιμου ατόμου
즉, 다시 말하자면
जो है कि
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
주식회사
इंक.
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
사 (社)
लिमिटेड
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
없음
-
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
क्रं.
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
매년
प्रतिवर्ष
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
오후
दोपहर... बजे
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
뒷 장을 봐주십시오
अगला पन्ना
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
부사장님, 부통령님, 부회장님
उपराष्ट्रपति
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο