Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

오전
a. m.
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
대개 (대략)
přibl. (přibližně)
Για εκτιμήσεις
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
MP. (do vlastních rukou)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
학사
Bc. (Bakalář)
Πανεπιστημιακός τίτλος
중앙유럽 표준시
CET (Středoevropský čas)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
전하
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
즉, 다시 말하자면
tj. (to jest)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
주식회사
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
사 (社)
a.s. (akciová společnost)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
없음
n/a (chybějící data)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
č. (číslo)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
매년
p.a. (per annum - ročně)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
오후
p. m.
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
뒷 장을 봐주십시오
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
부사장님, 부통령님, 부회장님
VP (viceprezident)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο