Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

오전
... часов утра
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
대개 (대략)
ca. (circa -ровно)
Για εκτιμήσεις
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
прямо в руки
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
학사
Бакалавр изобр. иск-в (изобразительного искусства)
Πανεπιστημιακός τίτλος
중앙유럽 표준시
CET (Central European Time - времянной пояс Центральной Европы)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
전하
Его величество
Τίτλος επίτιμου ατόμου
즉, 다시 말하자면
т.е. (то есть)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
주식회사
inc. (incorporated - при сотрудничестве)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
사 (社)
ООО (общество с ограниченной ответственностью), ЗАО (Закрытое акционерное общество)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
없음
непригодный
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
№ (номер)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
매년
.../год (в год)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
오후
... часов вечера
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
뒷 장을 봐주십시오
см. далее (смотри далее)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
부사장님, 부통령님, 부회장님
Премьер
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο